การให้คำปรึกษาในการบำบัดโรคเสพยาสูบ ในผู้ป่วยที่ไม่พร้อมและพร้อมเลิกเสพยาสูบ

ผู้สอน : ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ

วันที่เปิดสอน : 28/01/2019

เอกสารประกอบการสอน

1 . Motivation

TOP