ข่าว-กิจกรรม

Thailand Smoking Cessation

การอบรมหลักสูตร TOBACCO CESSATION PROVIDER (ครั้งที่ 6)

21/10/2020   |   จำนวนผู้เข้าชม 504

การอบรมหลักสูตร TOBACCO CESSATION PROVIDER (ครั้งที่ 6) สำหรับบุคคลากรวิชาชีพแพทย์ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ


ดูรูปภาพทั้งหมด
TOP