ข่าว-กิจกรรม

Thailand Smoking Cessation

ข่าว-กิจกรรม

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเป่าวัด CO ผู้สูบบุหรี่ รุ่น New PiCO
การประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2565
การอบรมหลักสูตร TOBACCO CESSATION PROVIDER (ครั้งที่ 6)
การอบรมหลักสูตร TOBACCO CESSATION PROVIDER (ครั้งที่ 6)
มหกรรมวิชาการฟ้าใส
มหกรรมวิชาการฟ้าใส
มหกรรมวิชาการฟ้าใส
มหกรรมวิชาการฟ้าใส
มหกรรมวิชาการฟ้าใส
ประกาศเครื่อข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอบุหรี่ เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี ๒๕๖๓
อบรมเสริมวิทยฐานะ เรื่อง Tobacco Cessation Provider (TCP) Training Course (รุ่นที่ 2)
อบรม“เรื่องการให้บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพการช่วยเลิกบุหรี่และการควบคุมยาสูบในชุมชน” ผู้สูงวัยร่วมสร้าง สังคมไทยไร้ควัน รุ่นที่ 2
การอบรม การพัฒนาบุคลากรแกนนำในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
อบรมเชิงปฏิบัติการ Standardized Training ด้วยหลักสูตร TCP รุ่นที่ 2/2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ Standardized Training ด้วยหลักสูตร TCI รุ่นที่ 1/2562
กำหนดการอบรมเสริมวิทยฐานะ TCI
พิธีมอบรางวัลศิลปิน ดาราปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 10
แถลงข่าว โครงการ "The Life-Saver"
มหกรรมวิชาการคลินิกฟ้าใส
งานประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2562
ประชุมการพัฒนาระบบ REFER ครั้งที่ 4
งานแถลงข่าว เปลี่ยนก่อนป่วย (Change 4 Health)
การลงนามบันทึกข้อตกลง
การประชุมสานสัมพันธ์ สถานพยาบาลและชุมชนบางกอกน้อย วันที่ 10 ตุลาคม 2561
งานประชุมวิชาการ The 12th APACT
การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรแกนนำ
การประชุมมหกรรมวิชาการคลินิกฟ้าใส ประจำปี 2561
เปิดโครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ
TOP